Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Zapisz się na kurs

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Jednym z powszechnych sposobów porozumiewania się jest Alfabet Morse'a. Został on stworzony w 1838 roku przez Samuela Morse'a i Alfreda Vaila. Wymyślili oni sposób prezentacji liter alfabetu za pomocą kresek i kropek. Ten rodzaj alfabetu może być też używany przy pomocy dźwięków, błysków światła, impulsów elektrycznych lub innych znaków. Przyjmuje się, że kreska powinna trwać przynajmniej tyle czasu, co trzy kropki. Odstęp pomiędzy znakami powinien trwać  trzy kropki. Odstęp między poszczególnymi grupami znaków powinien trwać siedem kropek.
Morse stworzył swój alfabet, nazywany także przez niektórych kodem, z zamiarem wykorzystania go w telegrafie elektrycznym, który w latach czterdziestych XIX wieku zyskiwał wielką popularność. W pierwszej połowie XIX wieku większość międzynarodowej (i nie tylko) korespondencji przeprowadzano z wykorzystaniem alfabetu Morse'a, używając do tego celu linii telegraficznych, podwodnych kabli i innymi metodami.
Z czasem stał się alfabetem międzynarodowym, a zasłynął z tego, że często był używany w ratownictwie morskim. Aktualnie jest to międzynarodowy kod radiowy. Warto pamiętać, że aktualny alfabet Morse'a jest nieco zmodyfikowany w porównaniu do tego, który stworzył Samuel Morse.
Alfabet Morse'a jest powszechnie wykorzystywany także przez urządzenia radionawigacyjne, które w sposób ciągły wysyłają swoje identyfikatory za pomocą alfabetu Morse'a.
Powszechność i łatwość użycia powodują, że w sytuacjach kryzysowych może on być nadawany za pomocą urządzeń improwizowanych.

Sygnalizacja przy pomocy rąk:

Litery

A . _
B _ . . .
C _ . _ .
D _ . .
E .
F . . _ .
G _ _ .
H . . . .
I . .
J . _ _ _
K _ . _
L . _ . .
M _ _
N _ .
O _ _ _
P . _ _ .
Q _ _ . _
R . _ .
S . . .
T _
U . . _
V . . . _
W . _ _
X _ . . _
Y _ . _ _
Z _ _ . .

Cyfry

1 . - - - - 6 - . . . .
2 . . - - - 7 - - . . .
3 . . . - - 8 - - - . .
4 . . . . - 9 - - - - .
5 . . . . . 0 - - - - -

Znaki specjalne

Koniec wiadomości . - . - .
Początek wiadomości - . - . -
Przerwa . - - . . .
Koniec transmisji . . . - . -
Wezwanie - . -
Zrozumiano . . . - .
SOS . . . - - - . . .

strona survival
strona główna

Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń