Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Zapisz się na kurs

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Jednym z tematów, jakich nauczamy na kursach instruktora survivalu jest samoobrona. Umiejętność realnej obrony przed atakiem oraz umiejętność takiego kontratakowania, by przeciwnik nie miał możliwości zaatakowania powtórnie może się przydać w sytuacjach realnego zagrożenia, do jakich przygotowuje szkoła przeżycia. Po co bowiem uczymy się trudnej sztuki przetrwania w anormalnych warunkach? Po to, by móc wykorzystać te umiejętności wtedy, gdy znajdziemy się w sytuacjach skrajnie ekstremalnych, takich jak wojna, klęska żywiołowa, katastrofa itp. Można też wykorzystywać te umiejętności pokojowo, na licznych obozach przetrwania.
W takich sytuacjach może się zdarzyć, że będziemy musieli walczyć o przetrwanie za pomocą broni lub bez niej. Dlatego uczymy się samoobrony, ale nie jest to jedyny powód. Umiejętności samoobrony mogą się przydać także w życiu codziennym. Żyjemy bowiem w tak niebezpiecznym świecie, że nawet na co dzień musimy się wykazać umiejętnościami przeżycia w trudnych warunkach.
Na naszych kursach instruktora survivalu samoobrona stanowi istotne miejsce w programie. Przyszły instruktor może bowiem nauczać samoobrony jako elementu dodatkowego na zajęciach survivalu.
Samoobrona na kursie instruktorów survivalu to ogólne przedstawienie tematu z ukierunkowaniem na teorię oraz ćwiczenia praktyczne.
Samoobrona składa się z dwóch bloków programów.
Pierwszy, to blok teoretyczny a drugi to blok techniczny, czyli nauki konkretnych technik samoobrony.
Blok teoretyczny przygotowuje do tego, co się dzieje w walce, gdy zostajemy napadnięci przez przeciwnika. Składają się na ten blok takie przedmioty, jak psychologia walki, wiktymologia, prawne podstawy obrony, wiktymologia i inne. W ramach tych zajęć uczestnicy kursu instruktora survivalu uczą się, dlaczego niektóre osoby stają się ofiarami napadu, jak zachować się w czasie walki realnej i jak napad wpływa na psychikę napadniętego.
Część techniczna składa się z różnego rodzaju technik walki i obejmuje naukę obrony w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej w różnych dystansach i przy różnych ustawieniach. Dźwignie, bloki, uniki, uderzenia, kopnięcia i inne chwyty to podstawowy program nauczany na naszym kursie. Dodatkowo możemy nauczać obrony przed atakiem nożem, pałką i pistoletem.
 

strona survival
strona główna

Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń