Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Orientacja w terenie - fragment z terenoznastwa
Instruktor survivalu to ktoś, kto dobrze zna się na sztuce przetrwania i potrafi dobrze orientować się w terenie. Dlatego jednym z przedmiotów, jakiego uczy się na kursie instruktorów survivalu, jest terenoznawstwo. Przez terenoznawstwo rozumie się umiejętność prowadzenia obserwacji terenu i ocena odległości w terenie w toku ciągle zmieniającej się sytuacji np. w czasie jazdy rowerem, samochodem, pociągiem ale też w sytuacjach statycznej obserwacji. Instruktor survivalu musi  mieć konkretną wiedzę z zakresu survivalu, w tym też z terenoznastwa. Na kursie instruktora survivalu uczy się więc uważnej obserwacji terenu. By dokonać prawidłowego rozpoznania należy najpierw wybrać odpowiednie miejsce do obserwacji teremu. Instruktor survivalu musi tak wybierać miejsce do obserwacji, aby starzało ono możliwość wglądu i kontroli wzrokowej całej potrzebnej przestrzeni na określoną głębokość. Instruktor survivalu wybierze takie miejsce w miarę możliwości na wzniesieniu lub wyższych obiektach terenowych. Może to być np. dach, drzewo, wieża itp.
W zależności od potrzeb, warunków i możliwości obserwację można prowadzić w postawie stojącej i leżącej. W życiu mogą zaistnieć sytuacje wymagające ukrycia się, zamaskowania np. przed tym, kogo obserwujemy lub kogo chcemy wykryć.
Obserwację w terenie prowadzi się najczęściej oczami. W niektórych przypadkach można prowadzić taką obserwację za pomocą odpowiednich środków optycznych, z których najbardziej popularną i dostępną będzie lornetka.
Obszar do obserwacji nazywa się w wojsku przedpolem, a przedpole można podzielić na sektory, dzięki czemu obserwacja będzie łatwiejsza. Sektory można też przydzielić do obserwacji różnym osobom.
Przedpole obserwuje się dwoma podstawowymi sposobami;
Pierwszy polega na obserwowaniu przedpola od siebie w głąb, stale penetrując teren ze strony prawej ku lewej.
Drugi polega na uwzględnieniu podziału na trzy poprzeczne pasy: bliższy, środkowy i dalszy. W pasach tych prowadzimy obserwację w ten sposób, że jeżeli w pierwszym prowadzimy obserwację od strony lewej do prawej, to w środkowym od prawej do lewej, a w kolejnym od lewej do prawej.
Cel prowadzenia obserwacji może być różny. Najczęściej jest to wykrycie tego, co dzieje się na danym obszarze lub jak dany obszar wygląda.
W procesie obserwacji terenu niezwykle ważny jest pomiar odległości.
Najprostszym i najszybszym sposobem na pomiar odległości jest pomiar odległości "na oko".
Dokładność pomiaru "na oko" nie jest duża i zależy w dużej mierze od doświadczenia mierzącego. Niemniej jednak są takie czynniki, które w sposób zasadniczy wpływają na ocenę takiej odległości:
1. Kolor przedmiotu i tło, na którym się on znajduje. Przedmioty w jasnym i jaskrawym kolorze wydają się bliższe niż przedmioty w kolorze ciemnym, nawet jeśli występują na tym samym tle. Tło jednokolorowe skraca odległość.
2. Przejrzystość atmosfery i oświetlenie. W dzień pogodny i słoneczny przedmioty wydają sie bliższe niż w dzień pochmurny, podczas deszczu lub o zmroku. W nocy, przy sztucznym oświetleniu, przedmioty wydają się mniejsze, a tym samym odleglejsze.
3. Ukształtowanie terenu. Teren równinny, a także wąwozy czy doliny przebiegające w poprzek ocenianej odległości pozornie ją zmniejszają. Odległości oceniana w stosunku do przedmiotów położonych za szeroką przeszkodą wodną wydają się krótsze.
4. Wysokość, z jakiej dokonuje się obserwacji terenu. Patrząc z większej wysokości przedmioty wydają się dalej położone, a przy patrzeniu z mniejszej wysokości - bliżej.
Dokładność takich pomiarów można korygować np. wyznaczając kilka osób do ich dokonania, a następnie przeprowadzając porównanie i analizę ich wyników.


strona survival
strona główna

Zapisz się już dziś tutaj.

Instruktor survivalu    Kurs instruktorski    Kurs instruktorów survivalu


Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń