Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Zapisz się na kurs

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Kurs instruktora survivalu  organizowany przez nasze stowarzyszenie ma tak ułożony program, by w pełni przygotować jego uczestników do prac w charakterze instruktora. Uczymy więc przekrojowo różnych zagadnień, ale żadne z tych zagadnień nie wyczerpuje w pełni tematu.

Kurs składa się z dwóch części:
części ogólnej i części technicznej.
O szczegółach czytaj w odnośnikach.
Każdy uczestnik kursu instruktorów survivalu otrzymuje od nas materiały w formie pisemnej, dzięki temu każdy może zawsze, nawet wiele lat po kursie, powrócić do przerabianych tematów i przypomnieć je sobie.
Niektóre kursy instruktorskie mogą się nieznacznie od siebie różnić, co wynika z innych uczestników. innych warunków prowadzenia kursów o różnych porach roku itp. Wspólną częścią jest natomiast program, który składa się z następujących pozycji:
1. Przyrodnicze podstawy rekreacji.
2. Survival - wstęp do survivalu.
3. Terenoznawstwo,
4. Topografia.
5. Strzelectwo.
6. Samoobrona.
7. Pierwsza pomoc.
8. Metodyka prowadzenia zajęć z survivalu.
9. Prawo w survivalu.
10. Sprzęt survivalowy.
11. Prowizoryczne urządzenie obozu.
12. Sposoby pozyskiwania wody.
13. Sposoby pozyskiwania żywności.
14. Ogniska.
15. Budowa schronień.
16. Planowanie i organizacja pracy szkoleniowej.
17. Egzamin końcowy.

Przedstawione tu zagadnienia to jedynie ogólne informacje o tym, co uczymy się na kursie. Każdy z tych tematów składa się z różnych podpunktów.
Na kursie uczymy się teorii i praktyki. Oznacza to, że niektóre zagadnienia teoretyczne popieramy praktyką. Czasem może ona oznaczać wyjście do lasu, wykonanie jakiegoś zadania tip.


strona survival
strona główna

Instruktor survivalu    Kurs instruktorski    Kurs instruktorów survivalu


Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń