Co to jest survival?    Survival w Polsce    Survival na Świecie    Sztuka przeżycia    Zasady przeżycia   Budowanie szałasów    Zdobywanie wody
 
strona główna
strona survival

Uwaga! Przedstawiony tu materiał może być traktowany jako pomocniczy dla instruktorów i kandydatów na instruktorów survivalu, ale kurs instruktora survivalu nieco odbiega programem od zawartej tu treści.

Kurs instruktorów survivalu to nie jest szkoła przeżycia. Jest to kurs, na którym uczy się, w jaki sposób nauczać innych na kursie instruktorskim. Jednakże sam kurs instruktorów survivalu jest najczęściej organizowany w formie szkoły przeżycia, co powoduje, że instruktorzy sami uczą się w takich warunkach, w jakich potem nauczają innych.
Słowo survival w dzisiejszych czasach nie jest pojęciem jednoznacznym, co opisane jest na stronie poświęconej survivalowi.
W zależności od wielu czynników, w tym głównie od osób biorących udział w kursie, kurs instruktorów survivalu organizowany przez nas może być na wyższym lub niższym poziomie szkoły przetrwania. Może też być tak, że część kursu organizowana jest na świeżym powietrzu, a część w namiocie lub budynku. Wszystko to zależy od wielu czynników, także zewnętrznych, na które ani organizatorzy ani uczestnicy często nie mają wpływu.
Niekiedy warunki na kursie (np. warunki pogodowe) zmieniają się tak gwałtownie, że należy natychmiast zmienić sposób prowadzenia zajęć.
Sam kurs instruktora survivalu dostosowany jest do możliwości jego uczestników. Przed kursem zbieramy informacje o tym, czy przyszli instruktorzy mają jakiekolwiek doświadczenie survivalowe i na tej podstawie dostosowujemy program nauczania do możliwości i wytrzymałości uczestników kursu.
Zdarza się czasem, że kursy instruktora survivalu organizujemy częściowo na świeżym powietrzu, a częściowo pod namiotami lub nawet w budynku. Niekiedy część dnia spędzamy na świeżym powietrzu, a część np. w namiocie szkoleniowym. Sam sposób organizacji jest zależny nie tylko od tego, jaki poziom zaawansowania w survivalu osiągają nasi kursanci, ale też od warunków zewnętrznych, czyli pogodowych. Na kursie instruktorów survivalu najważniejsza jest bowiem nauka, tak więc należy kursantom stworzyć warunki do jej prowadzenia. A pogoda może te warunki zniwelować.
Zakładamy też, że mogą się zmienić warunki w trakcie prowadzenia kursu instruktora survivalu. W dzisiejszych czasach warunki pogodowe mogą zmieniać się tak często, że kurs instruktorów survivalu może zmienić się w szkołę przetrwania. Dlatego ważne jest dla nas to, by dostosowywać program do możliwości uczestników kursu instruktora survivalu oraz do zmieniających się innych czynników, jak choćby warunki pogodowe.

Zapisz się na kurs

strona survival
strona główna

Instruktor survivalu    Kurs instruktorski

Ogniska    Prepersi    Samoobrona    Strzelectwo    Tajne kody    Alfabet Morse'a    Biała broń